Tervetuloa


Tervetuloa WiseMind Psychotherapies & Consulting Oy:n sivuille! Olemme pääasiassa koulutus- ja työnohjauspalvuluita myyvä yritys mutta psykoterapeutti (VET) Teemu Ryhänen toimii myös psykoterapeuttina ja konsulttina WiseMind Psykoterapiat -yrityksen kautta. Psykoterapeuttisena orientaatiiona on käyttäytymisterapia ja käyttäytymisanalyysi. Hoidoissa, opetuksessa ja työnohjauksissa pyritään välittämään mahdollisimman monerneja, tehokkaita ja näyttöön perustuvia menetelmiä ja hoito-ohjelmia.

Kognitiivinen- ja Dialektinen käyttäytymisterapia


Kognitiivinen käyttäytymisterapia on psykoterapiamuoto, joka perustuu mm. oppimis-, kognitiivisen ja sosiaalipsykologian teoriaan ja tutkimukseen, tieteellisiin tutkimustuloksiin ja käyttää tieteellisesti todennettuja tutkimusmenetelmiä. Terapiassa painotetaan yksilön vuorovaikutusta (sosiaalisen) ympäristönsä kanssa nykyhetkessä ja siinä tarkastellaan asiakkaan käyttäytymistä ja menettelyä eri tilanteissa hänen pyrkiessään ratkaisemaan ongelmiaan ja pulmiaan. Terapian tavoitteena on auttaa asiakasta saavuttamaan sellaisia elämäntaitoja ja uusia käyttäytymismalleja, jotka lisäävät hänen elämänlaatuaan ja kykyään selviytyä nykytilanteessa. Asiakasta autetaan määrittelemään tavoitteet, joihin terapiassa pyritään.

Dialektinen käyttäytymisterapia on Washingtonin yliopiston psykologian professorin Marsha M. Linehanin ja hänen työryhmänsä kehittämä psykoterapiamuoto, joka kuuluu ns. kolmannen aallon kognitiivisiin käyttäytymisterapioihin. Siinä yhdistyvät erilaiset terapeuttiset menetelmät sekä hyväksymisen lisäämiseksi että muutoksen aikaansaamiseksi. Se on kehitetty erityisesti haastavien, vaikeastihoidettavien, moninaisen diagnoosin omaavien, yleensä kroonisesti itsetuhoisten potilaiden ja asiakkaiden hoitoon.

Vaativan erityistason (VET) psykoterapeutti Teemu Ryhänen on saanut ainoana Suomessa Dialektisen käyttäytymisterapian Advanced Intensive Training -koulutuksen Seattlessa 2010. Kouluttajina hänellä oli terapiamuodon kehittäjä Marsha M. Linehan (Ph.D., ABPP) ja Behavioral Tech. (Seattle, WA. USA) klinikan johtaja Shari Manning (Ph.D.).

WiseMind Psychotherapies & Consulting Oy kannattaa tieteelliseen näyttöön perustuvia psykoterapeuttisia hoitomenetelmiä. Hoidoissa käytetään sekä manualisoituja menetelmiä (mm. altistus ja reagoinnin ehkäisy pakko-oireisen häiriön hoidossa) että periaatepohjaisia menetelmiä ja hoitomuotoja (mm. kolmennen aallon psykoterapiat: Dialektinen käyttäytymisterapia, Hyväksymis ja omistautumisterapia sekä Funktionaalis-analyyttinen psykoterapia). Hoitomenetelmien- ja suuntausten valinta perustuu aina asiakkaan ongelmien huolelliseen analyysiin.

Tervetuloa WiseMindin sivuille. Parempi huominen on parin klikkauksen päässä.
Ystävällisin terveisin, Teemu Ryhänen. Psykoterapeutti, vaativa erityistaso (Valvira, Kela) DBT Advanced Intensive Trained