Kognitiivinen ja dialektinen käyttäytymisterapiaKognitiivinen käyttäytymisterapia on psykoterapiamuoto, joka perustuu mm. oppimis-, kognitiivisen ja sosiaalipsykologian teoriaan ja tutkimukseen, tieteellisiin tutkimustuloksiin ja käyttää tieteellisesti todennettuja tutkimusmenetelmiä. Terapiassa painotetaan yksilön vuorovaikutusta (sosiaalisen) ympäristönsä kanssa nykyhetkessä ja siinä tarkastellaan asiakkaan käyttäytymistä ja menettelyä eri tilanteissa hänen pyrkiessään ratkaisemaan ongelmiaan ja pulmiaan. Terapian tavoitteena on auttaa asiakasta saavuttamaan sellaisia elämäntaitoja ja uusia käyttäytymismalleja, jotka lisäävät hänen elämänlaatuaan ja kykyään selviytyä nykytilanteessa. Asiakasta autetaan määrittelemään tavoitteet, joihin terapiassa pyritään.

Dialektinen käyttäytymisterapia on Washingtonin yliopiston psykologian professorin Marsha M. Linehanin ja hänen työryhmänsä kehittämä psykoterapiamuoto, joka kuuluu ns. kolmannen aallon kognitiivisiin käyttäytymisterapioihin. Siinä yhdistyvät erilaiset terapeuttiset menetelmät sekä hyväksymisen lisäämiseksi että muutoksen aikaansaamiseksi. Se on kehitetty erityisesti haastavien, vaikeastihoidettavien, moninaisen diagnoosin omaavien, yleensä kroonisesti itsetuhoisten potilaiden ja asiakkaiden hoitoon.

Psykoterapeutti Teemu Ryhänen on saanut ainoana Suomessa dialektisen käyttäytymisterapian Advanced Intensive Training -koulutuksen Seattlessa 2010. Kouluttajina oli terapiamuodon kehittäjä Marsha M. Linehan (Ph.D., ABPP) ja Behavioral Tech. (Seattle, WA. USA) klinikan johtaja Shari Manning (Ph.D.).

WiseMind Psychotherapies & Consulting Oy kannattaa tieteelliseen näyttöön perustuvia psykoterapeuttisia hoitomenetelmiä. Hoidoissa käytetään sekä manualisoituja menetelmiä (mm. altistus ja reagoinnin ehkäisy pakko-oireisen häiriön hoidossa) että periaatepohjaisia menetelmiä ja hoitomuotoja (mm. kolmennen aallon psykoterapiat: Dialektinen käyttäytymisterapia, Hyväksymis ja omistautumisterapia sekä funktionaalis-analyyttinen psykoterapia). Hoitomenetelmien- ja suuntausten valinta perustuu aina asiakkaan ongelmien huolelliseen analyysiin.


LÄMPIMÄSTI TERVETULOA TUTUSTUMAAN WISEMIND PSYCHOTHERAPIES & COSNULTING OY:N SIVUIHIN!Ystävällisin terveisin,

Teemu Ryhänen
Psykoterapeutti, vaativa erityistaso (Valvira, Kela)
DBT Advanced Intensive Trained