Käyttäytymisanalyysi ja käyttäytymisanalyyttinen konsultaatio


Käyttäytymisanalyysi on tiede, jossa tutkitaan sosiaalisen ja muun ympäristön tapahtumia, jotka johtavat käyttäytymismuutoksiin parantaen kaikenlaisia suorituksia, hyvinvointia ja terveyttä ja vähentäen ongelmia, oireita, sairauksia ja kärsimystä.

Käyttäytymisanalyysi on tiede, jossa ihmisen elämää ja käyttäytymistä kyetään selittämään yhtenäisellä ja laaja-alaisella teorialla yksinkertaisista reflekseistä monimutkaisimpaan emotionaaliseen ja intellektuaaliseen käyttäytymiseen asti. Se auttaa ymmärtämään, miksi ihmiset toimivat niin kuin toimivat. Käyttäytymisanalyysi on tieteenalue, jolla on täsmällisin ja yhtenäisin terminologia ihmisen käyttäytymisen selittämiseksi. Käyttäytymisanalyysissa on vankka kokemus tutkimusmenetelmistä, joilla pystytään tutkimaan erilaisten auttamistoimenpiteiden vaikutuksia tieteellisin kokein myös yksilötasolla. Käyttäytymisanalyysi on samanaikaisesti teoreettista ja käytännöllistä: se tarjoaa sekä tieteellisen, teoreettisen selityksen ilmiöille, että käytännön työkalut ja mahdollisuudet muuttaa samoja ilmiöitä. Ilmiöitä voidaan ennustaa, ymmärtää ja vaikuttaa niihin käytännössä.

Käyttäytymisanalyysi tarjoaa tieteelliseen tutkimusnäyttöön perustuvia menetelmiä monelle sosiaalisen elämän alueelle mm. yhteisöjen kehittämiseen, opetukseen, vammaiskuntoutukseen, kaikkeen terapiaan ja käyttäytymislääketieteeseen.

Käyttäytymisanalyysi on voimakkaasti kehittyvä tieteenalue, jonka sovellukset laajenevat koko ajan uusille alueille.

Dialektinen käyttäytymisterapia ja Hyväksymis- ja Omistautumisterapia ovat kehittyneet pitkälti kokeellisen käyttäytymisanalyysin tuottaman tiedon pohjalta.